AULA VIRTUAL

¡Hola! Bienvenido a PRECEGE. En los botones de abajo puedes acceder a nuestra aula virtual.
Si ya eres usuario pincha en "Acceso Usuarios".
Para registrarte como usuario haz click en "Registro Usuarios".

Acceso Usuarios

Registro Usuarios

Si necesitas realizarnos cualquier consulta no dudes en contactar con nosotros a través de [email protected] o a través de nuestro formulario web.

 

Apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia en varias especialidades dos corpos de PES, PT, EOI, CMUS, artes escénicas e mestres de taller de artes plásticas e deseño

Apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia en varias especialidades dos corpos de PES, PT, EOI, CMUS, artes escénicas e mestres de taller de artes plásticas e deseño

Xúntase o Anuncio do 30 de setembro de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia nos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas e mestres de taller de artes plásticas e deseño nas especialidades que se especifican no punto primeiro deste anuncio. (Próxima publicación no DOG)

  • O prazo para presentar a instancia de solicitude, así como a documentación xustificativa dos requisitos mínimos exixidos e dos méritos alegados para a súa baremación, será de dez días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia
Sin Comentarios

Publicar un comentario